Vítejte

Projekt ENCOUNTER obdržel financování z fondu Evropské Unie Horizon 2020 pro výzkum a inovace, a to pod grantem Marie Sklodowska-Curie č. 101027291. Projekt ENCOUNTER zkoumá zkušenosti dospívajících s přirozeným mentoringem v EU a v českém kontextu.

Implementační část projektu byla úspěšně ukončena závěrečnou zprávou pro Evropskou agenturu pro výzkum (REA) ke 30. listopadu 2023. O dalších výstupech projektu pro akademickou a odbornou veřejnost budeme v následujících 3 letech nadále informovat. Děkujeme všem partnerům, účastníkům, respondentům a spolupracovníkům za jeho úspěšné naplnění a doufáme v přínos jeho výstupů pro český kontext.
Kontakty

Hlavní řešitelka projektu:

Tereza Javornicky Brumovska, PhD.

Email: tereza.brumovska@fhs.cuni.cz


Asistentka výzkumu:  Markéta Michalcová

Email: michalcma@cuni.cz

Email projektu: encounter.mentoring@fhs.cuni.cz


Supervize projektu/Supervisor:

Doc.Gabriela Seidlova Malkova, PhD.


Co-Supervize projektu :

Prof. Michal Molcho, PhD.


Hostující instituce projektu ENCOUNTER

Univerzita Karlova


Fakulta humanitnich studii

Katedra psychologie a věd o životě


U Kříže 625/9, 158 00 Praha 5
Partneři