Supervizor projektu

Prof. Michal Molcho PhD. (co-supervizorka), Dept. of Children´s Studies (Katedra studií dětí a dětství), School of Education (Pedagogicka fakulta) National University of Ireland, Galway. Irsko.


Profesorka Michal Molcho (co-supervizorka ENCOUNTER) je špičková expertka v tématu studia dětí a dětství v interdisciplinární perspektivě. Prof. Michal Molcho, ředitelka Pedagogické fakulty a zakladatelka Katedry dětských studií na Univerzitě v Galway, Irsko, je světoznámou odbornicí v oblasti sociologie dětí a mládeže. Založila Katedru dětských studií na NUI Galway v souladu s Úmluvou OSN o právech dítěte: jediný takový ústav v Evropě s důrazem na dětský, multidisciplinární pohled. V současné době působí jako ředitelka Pedagogické fakulty na Univerzitě v Galway. S její perspektivou na zkušeností dětí s přirozeným mentoringem, zaměřenou na dítě a jeho aktivní aktérství ve společnosti je vzácnou podporou projektu ENCOUNTER. Její účast v projektu ENCOUNTER nabízí implementaci témat ENCOUTER v perspektivě, zaměřené na aktivní aktérství dětí ve společnosti.


Ms. Szilvia Simon a Mentoring Europe


Szilvia Simon, výkonná ředitelka Mentoring Europe, partnerské organizace ENCOUNTER, je expertkou v oblasti praxe mentoringových programů a intervencí, založených na důkazech výzkumu. Je také specialistkou v komunikaci výsledků výzkumu různým aktérům na poli mentoringu: akademikům, manažerům mentoringových služeb, případovýcm pracovníkům mentoringu, dobrovolníkům i dětem a dospívajícícm jako příjemcům mentoringových vztahů a jejich benefitů. Organizuje pravidelnou mezinárodní konferenci European Mentoring Summit pro kolegy z oblasti mentoringu napříč EU. V projektu ENCOUNTER je důležitým partnerem, který umožní mezisektorový přenos znalostí a výstupů projektu, šíření, komunikaci a využívání výsledků ENCOUNTER, a budoucí spolupráci mezi lidmi v aktivní praxi mentoringu, dalšími odborníky, akademiky, příjemci mentoringových služeb a laickou veřejností EU.


Doc. Gabriela Seidlová Málková PhD.


Gabriela je supervizorkou a odbornou garantkou výzkumného grantu projektu ENCOUNTER. Je zakladatelkou katedry psychologie na Fakultě humanitních studií (hostitelská instituce projektu ENCOUNTER) a působí jako proděkanka pro výzkum na FHS UK. Je také odbornou výzkumnou pracovnicí v oblasti pedagogické a vývojové psychologie se specializací na gramotnost a její vliv na sociální vyloučení/začleňování. Má dlouholeté zkušenosti s vedením výzkumů jako hlavní badatelka, v projektech na téma vývojové psychologie s EU a českým financováním. Je spoluautorkou publikace o mentoringu v českém a mezinárodním kontextu (Portál, 2010). V projektu ENCOUNTER se speciálně uplatňují její odborné znalosti ve výzkumu pro prevenci sociálního vyloučení, vytváření podmínek pro pozitivní změny ve vzdělávání, a pro rozvoj metodických nástrojů pro pedagogy a školní psychology. Dlouhodobě spolupracuje s několika českými základními školami, což usnadní přístup ENCOUNTER k participantům během terénní práce sběru dat.
Poslední změna: 22. únor 2024 17:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Hlavní řešitelka projektu:

Tereza Javornicky Brumovska, PhD.

Email: tereza.brumovska@fhs.cuni.cz


Asistentka výzkumu:  Markéta Michalcová

Email: michalcma@cuni.cz

Email projektu: encounter.mentoring@fhs.cuni.cz


Supervize projektu/Supervisor:

Doc.Gabriela Seidlova Malkova, PhD.


Co-Supervize projektu :

Prof. Michal Molcho, PhD.


Hostující instituce projektu ENCOUNTER

Univerzita Karlova


Fakulta humanitnich studii

Katedra psychologie a věd o životě


U Kříže 625/9, 158 00 Praha 5
Partneři