Zprávy z projektu

14. a 15. září proběhla v kampusu Hybrsnká konference ve spolupráci s FSV UK pod záštitou projektu ENCOUNTER (s podporou Horizon 2020 pod Marie Sklodowska-Curie Action č. 101027291) odkaz na stránku zde: https://children.youth.perspectives.cuni.cz/FHSCCP-1.html

Book of abstract zde:


Již zítra proběhne konference https://children.youth.perspectives.cuni.cz/FHSCCP-1.html

Přímý záznam z ní bude k dispozici ve dnech 14. a 15. září od 9 hodin ráno na následujícím odkaze: https://youtube.com/live/aYWSkKKG2nc?feature=share


Přečtěte si tento rozhovor:

https://www.mentoringeurope.eu/sit-down-with-mentoring-researcher-tereza-javornicky-brumovska-phd/


Call for abstracts: konference „Children and Youth Perspectives-theory, Research and Practice in European context" která proběhne 14. a 15. září 2023. Abstrakty se přijímají do 31.3.2023.

Více informací naleznete zde: nebo na webových stránkách: https://children.youth.perspectives.cuni.cz/FHSCCP-1.html


S radostí bychom Vás chtěli pozvat na workshop o Mentoringu pro děti a dospívající v českém a slovenském kontexu.

Zaregistrujte se prosím, pomocí linku do 13.1.2023 nebo zde: https://forms.gle/…7y9


Také si můžete stáhnout pozvánku zde:


Dne 25. října se projekt ENCOUNTER měl možnost presentovat na slyšení v v rámci eventu Mentoring Europe v EU Parlamentu. Projekt a jeho přínosy pro rozvoj mentoringu v českém kontextu byl diskutován s českým náměstkem ministra školství prof. Millerem. Přiložený leták shrnuje cíle projektu a jeho plánované výstupy a přínosy pro rozvoj mentoringu v českém kontextu, včetně přínosů pro partnery projektu.

Leták ke stažení zde:


Dne 25. října od 16:00 do 18:00 se vedoucí projektu ENCOUNTER dr. Tereza Javornický Brumovská zúčastnila akce MENTORING V EVROPĚ: BUDOVÁNÍ SPOLEČENSKÉ ANGAŽOVANOSTI PRO SNIŽOVÁNÍ SOCIÁLN NEROVNOSTÍ. Tuto akci pořádá Mentoring Europe a je hostovaná EU poslankyní Ilanou Cicurel. Událost v EU parlamentu za přítomnosti českého náměstka ministra školství, poslankyně a poslanců EU i členky komise EU. Akce má za cíl tématizovat  mentoring jako nástroj rozvoje a snižování společenských nerovností na úrovni EU sociální politiky – implikace pro národní politiku českých států EU. Záznam události je k dispozici zde.

<https://app.livecasts.eu/…ope>
Projekt ENCOUNTER na podzim 2022 pokračuje ve vyhledávání partnerských škol a zájmových organizací s dospívajícími, kteří se chtějí podělit o své zkušenosti s přirozeným mentorem. Pokračujeme až do konce listopadu 2022


Projekt ENCOUNTER dále spolupracuje s partnerskými školami na evaluaci a validizaci výsledku projektu, do které se zapojí učitelé s jejich reflexí výsledků na základě jejich praxe. Výsledkem bude vytvoření metodiky pro Mentoring ve školách. Tato metodika bude vhodná k zapojeni dětí a dospívajících do tématu mentoringu například v rámci nového Rámcového vzdělávacího programu Well-being na školách, kde je posilovaní resilience a podpora celkové životní pohody žáků jedním z cílů tohoto nového vzdělávacího rámce. Mentoring k posilovaní resilience a celkového pozitivního rozvoje dospívajících přispívá jako jeden z podporujících faktorů v životě dětí a dospívajících


Předběžné výsledky a další informace o projektu si můžete přečíst v tomto letáčku, nebo ke stažení zde:


Partnerská organizace projektu ENCOUNTER, Mentoring Europe, organizovala ve dnech 18. – 20. 5. 2022 konferenci European Mentoring Summit 2022 na NHL Stendten University v Leeuwardenu v Nizozemí: https://www.mentoringeurope.eu/european-mentoring-summit/


Summitu jsme se zúčastnili společně v týmu ENCOUNTER a prezentovali jsme zde interaktivní workshop a poster (plakát), na kterém byly shrnuty hlavní myšlenky projektu, využité metody, analýza a předběžné výsledky projektu. Plakát prezentovaly výzkumné asistentky Markéta Michalcová a Berenila Kusová, studentky bakalářského studia FHS UK ve výcviku participačních metod ve výzkumu s dětmi a dospívajícími v rámci projektu
Poster zde ke stažení:

Dále na summitu proběhl workshop. V tomto workshopu se účastníci seznámili s hlavním argumentem projektu ENCOUNTER a s předběžnými výsledky, které následně diskutovali z pohledu profesionálu mentoringových intervencí.


V UK forum vyšel článek o projektu ENCOUNTER, který naleznete ke stažení zde:

článek můžetete nalézt na facebooku zde: https://www.facebook.com/ForumUK/posts/pfbid0vzoso8LYWYmdHxdSdHPnpNnPadJZPSZgAjZxyhP81LZaMyxtSRQmo2JB18K1kFGQl

článek na UK Forum zde: https://www.ukforum.cz/rubriky/academia/8479-davame-detem-prostor-a-hlas-rika-vedkyne-zabyvajici-si-mentoringem-deti

Na začátku roku 2022 byla zahájena práce na sběru dat s vytvořením nástrojů výzkumu, etické zprávy pro schválení Etickou komisí výzkumu na FHS UK a plán management dat.


Proběhla stáž hlavní badatelky na NUI Galway, Dept. of Children´s Studies. Pod supervizí Prof. Michal Molcho jsme začali vytvářet novou teoretickou konceptualizaci přirozeného mentoringu v perspektivě, zaměřené na dítě a sociální kontext.


ENCOUNTER projekt se v listopadu 2021 zúčastnil Týdne vědy EU s prezentací na témata: "Co je to věda? Kdo jsou to vědci a co dělají? A jak můžeme rozpoznat našeho přirozeného mentora a proč – v rámci vědeckého bádání?"


Projekt ENCOUNTER a Tereza J. Brumovská je součástí sítě COST CA18213 Rural NEETs (Non-Educated not in Employment or Training Youths) v rámci pracovní skupiny WG1: Social Networks & Social Inclusion (Sociální sítě a sociální inkluze). Výsledky projektu ENCOUNTER přispějí zároveň i k činnosti, cílům a výstupům této spřátelené sítě badatelů, akademiků a profesionálů COST.


V prvních třech měsících byla nastavena komunikace o projektu s veřejností a spoluprace s hlavními partner projektu.


ENCOUNTER Projekt začal 27. září 2021 a bude trvat do 26. září 2023.
Poslední změna: 24. únor 2024 11:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Hlavní řešitelka projektu:

Tereza Javornicky Brumovska, PhD.

Email: tereza.brumovska@fhs.cuni.cz


Asistentka výzkumu:  Markéta Michalcová

Email: michalcma@cuni.cz

Email projektu: encounter.mentoring@fhs.cuni.cz


Supervize projektu/Supervisor:

Doc.Gabriela Seidlova Malkova, PhD.


Co-Supervize projektu :

Prof. Michal Molcho, PhD.


Hostující instituce projektu ENCOUNTER

Univerzita Karlova


Fakulta humanitnich studii

Katedra psychologie a věd o životě


U Kříže 625/9, 158 00 Praha 5
Partneři