Tým projektu


Mgr. Tereza J. Brumovská, M.A., PhD.

Tereza je hlavní badatelkou výzkumného projektu ENCOUNTER: Experiences of Youths in Natural Mentoring Relationships (v překladu zkušenosti dospívajících ve vztazích přirozeného mentoringu). Tereza má dlouhodobé zkušenosti s výzkumem v oblasti sociálních věd, zejména s výzkumem tématu mentoringu pro děti a dospívající. O toto téma se začala zajímat poprvé během svého bakalářského studia v roce 2003, když působila jako dobrovolnice v českého mentorského programu Big Brothers Big Sisters/Pět P. Tato zkušenost se následně stala tématem jejího výzkumu, pro který později získala finanční podporu na publikaci výsledků v podobě monografie o mentoringu dětí a dospívajících v českém kontextu (Brumovska, T.; Málková, G.: Mentoring. Výchova k profesionálnímu dobrovolnictví. Praha, Portál, 2010).


Tato akademická vášeň se dále rozvinula během jejího doktorského studia, kde se stejnému tématu věnovala v UNESCO Child and Family Research Centre, School of Political Science and Sociology na National University of Ireland, Galway pod supervizí Dr. Bernadine Brady a Prof. Pata Dolana.


Před projektem MSCA IF ENCOUNTER pracovala Tereza jako postdoktorandka ve výzkumné studii CATSS Study (Children´s Attitudes to Science and Scientist, NUI Galway 2019–2020), který zkoumal přístupy dětí k vědě a vědcům/vědkyním (CATSS Study,). Koordinovala také výzkumný sběr dat s logopedkami a dětmi s vývojovými poruchami řeči (FHS UK a Psychologický ústav AV ČR, Psychologický ústav, 2020–21). Působila jako vyučující na FHS UK v oblasti sociální psychologie, kde mj. vyučovala i předmět Mentoring pro děti a dospívající pro bakalářské studenty oboru Studia humanitní vzdělanosti (2020-21). A v neposlední řadě působila také jako koordinátorka studetského dobrovolnictví a občanské angažovanosti na NUI Galway v Irsku (2018-19).


Další info:


https://orcid.org/0000-0002-6582-0371 


https://www.researchgate.net/profile/Tereza-Brumovska/research 


Markéta Michalcová


Markéta je studentkou bakalářského oboru Studia humanitní vzdělanosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, a studentkou Psychologie na Univerzitě Palackého. O mentoring se zajímá od 2019, kdy se stala dobrovolnicí v mentoringovém programu pod organizací Lata, kde stále aktivně působí jako mentor. V projektu ENCOUNTER je výzkumnou asistentkou převážně s agendou Komunikace vědy s veřejností (sociální média a webové stánky projektu, podcast, propagace projektu na veřejnosti atd.) a dalších výzkumných úkolů projektu (terénní práce výzkumu při sběru dat, analýza dat, výstupy projektu a komunikace výstupů veřejnosti atd.).Poslední změna: 5. listopad 2023 19:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Hlavní řešitelka projektu:

Tereza Javornicky Brumovska, PhD.

Email: tereza.brumovska@fhs.cuni.cz


Asistentka výzkumu:  Markéta Michalcová

Email: michalcma@cuni.cz

Email projektu: encounter.mentoring@fhs.cuni.cz


Supervize projektu/Supervisor:

Doc.Gabriela Seidlova Malkova, PhD.


Co-Supervize projektu :

Prof. Michal Molcho, PhD.


Hostující instituce projektu ENCOUNTER

Univerzita Karlova


Fakulta humanitnich studii

Katedra psychologie a věd o životě


U Kříže 625/9, 158 00 Praha 5
Partneři