Partnerské organizaceHorizon 2020 Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship no. 101027291. Projekt ENCOUNTER obdržel financování z fondu H2020-IF-EF-ST číslo 101027291: ENCOUNTER: Experiences of youth in natural mentoring relationships ( v překladu Zkušenosti dospívajících s vztahy přirozeného mentoringu). Projekt začal 27 2021 září a potrvá do 26 září 2023

. https://cordis.europa.eu/project/id/101027291.


Katedra Psychologie a věd o životě, Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova v Praze: hostující institucí projektu ENCOUNTER jako H2020 MSCA IF výzkumného projektu je Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

https://fhs.cuni.cz/FHS-2495.html, https://www.studujfhs.com/tvpVýtvarný Ateliér MgA. Evy Horákové v Ostravě

 Ateliér je otevřen od pondělí do čtvrtka pro děti a dospívající v Ostravě Mariánských Horách. Paní Horáková se věnuje nejmenším dětem od 4 let až po dospívající, které připravuje na budoucí studium středních či vysokých uměleckých škol. Studenti se v průběhu času učí  kresbě, malbě a případně také tvorbě plastik. Krom výuky v ateliéru každoročně pořádá týdenní Plenér, kde se žáci učí kresbě přírody a architektury.Paní Horáková svým přístupem studenty vede k samostatnosti a vlastnímu přemýšlení nad úkoly. V ateliéru klade důraz na nutné základy výtvarného vyjadřování, které si student piluje na cvičeních, a které pak slouží jako brána k dalšímu výtvarnému vyjadřování. Zároveň hledá a podporuje silné stránky studenta, na které se nadále zaměřuje. (Webový odkaz přímo na ateliér není, zde je web na středisko, které kroužek zaštituje https://www.svc-korunka.cz/stredisko-korunni/krouzky-a-kluby/pondeli/)


Lata

Lata je nezisková organizace,  pomáhající dětem, mladým lidem a rodinám v Praze a blízkém okolí. V rámci programu "Ve dvou se to lépe táhne" zprostředkovávají mladým lidem ve věku 12-26 mentora. V projektu ENCOUNTER působí jako partnerská organizace, zároveň se zúčastní workshopu mentoringu pro praktiky mentoringu v sociálních službách. Spolu s představením současné literatury a výsledků projektu ENCOUNTER budeme společně s praktiky diskutovat, jak tyto poznatky zahrnout do praxe sociálních služeb mentoringu pro děti a dospívající v ČR. Odkaz na stránky zde: https://www.lata.cz/
Poslední změna: 22. únor 2024 17:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Hlavní řešitelka projektu:

Tereza Javornicky Brumovska, PhD.

Email: tereza.brumovska@fhs.cuni.cz


Asistentka výzkumu:  Markéta Michalcová

Email: michalcma@cuni.cz

Email projektu: encounter.mentoring@fhs.cuni.cz


Supervize projektu/Supervisor:

Doc.Gabriela Seidlova Malkova, PhD.


Co-Supervize projektu :

Prof. Michal Molcho, PhD.


Hostující instituce projektu ENCOUNTER

Univerzita Karlova


Fakulta humanitnich studii

Katedra psychologie a věd o životě


U Kříže 625/9, 158 00 Praha 5
Partneři